Descripció: Intercanvi juvenil europeu que té l’objectiu d’incrementar l’empleabilitat dels joves, guiant-los i motivant-los en la recerca de feines i oportunitats de futur tant nacionals com internacionals. L’estrucutra d’aquest projecte es farà mitjançant l’educació no formal, és a dir, a través de presentacions interactives i de tallers.
Participants: 6 joves de més de 18 anys
País: Modra, Eslovàquia
Data: de l’11 al 17 d’agost de 2017
Organitza: Future Generation Europe
COMPARTIR