BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA – DIA DE LA DONA

0
491
1.- PARTICIPANTS: Joves residents i/o estudiants a Sant Just Desvern entre 12 i 18 anys.
2.- TERMINI DEL CONCURS:      De l’1 al 28 de febrer de 2018.
3.- TEMÀTICA: Les fotografies reflexaran clarament el concepte sobre LA DONA TREBALLADORA.
 4.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: Les fotografies s’han de presentar en format digital, enviant-la per correu electrònic o bé portant-les al Casal en un llapis o cd  abans del final del termini del concurs.
L’autor de cada fotografia ha de posar, el títol de la fotografia i el seu nom i cognoms,
Els/Les participants podran presentar un màxim de 3 fotografies.
5.- INSCRIPCIONS: Per lliurar les obres s’haurà d’omplir una fitxa d’inscripció que facilitarà el Casal de Joves, i aquesta inscripció es pot recollir a qualsevol dels llocs següents:
           CASAL DE JOVES DE SANT JUST, Av. Indústria 34, telèfon 93 371 02 52
           PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL a l’IES Sant Just, els dimarts i divendres de 11 a 12h.
6.- PREMI: El premi consisteix en un val regal per valor de 50€ al FNAC pel guanyador/a.
7.- JURAT: El jurat estarà format pel Regidor de Joventut de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, dues persona del Casal de Joves i 2 persones vinculades amb el món de la fotografia.
8.- EXPOSICIÓ: Les obres s’exposaran al Casal de Joves durant els actes del Dia de la dona treballadora el divendres 9 de març a la tarda.
 9.- VEREDICTE: El veredicte es farà públic el mateix divendres 9 de març a les 19.30h a la inauguració dels actes del Dia de la dona al Casal de Joves.
10.- EL JURAT RESOLDRÀ QUALSEVOL ASPECTE NO PREVIST EN AQUESTES BASES.
 11.- ELS ORIGINALS PREMIATS I ELS DRETS DE REPRODUCCIÓ QUEDARAN EN PODER DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN.